Το Ροδάνι είναι ένας ηλιόλουστος και άνετος χώρος
τέχνης για τo παιδί και την οικογένεια.
Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του χώρου εμπνέονται από την

παιδαγωγική αξία των Τεχνών στην

εκπαίδευση του μικρού

ανθρώπου και στοχεύουν στην καλλιέργεια ποιοτικού χρόνου στην

καθημερινότητα του παιδιού και της οικογένειας

Το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά, ο χορός ενισχύουν τα παιδιά στην:

       ΑνΤίληψη για τα συναισθήματά τους

        ΕξΕρεύνηση δεξιοτήτων κίνησης και δυνατοτήτων έκφρασης.

 

 

        Χαρά καθώς ενεργοποιούν όλες τους τις αισθήσεις και οδηγούν στη

         συΝεργασία όπου η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα μέσα

από τη δΗμιουργική επίλυση προβλημάτων.